Veiligheid van de gegevens

Registratie van persoonsgegevens

Bezoekers kunnen zich via de site www.schoolpool.be registreren om op zoek te gaan naar carpoolpartners.

De beheerder van Schoolpool.be is:

Mpact vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent
Tel: 070/222.292*.

(*) Vanuit het buitenland : ++32 70 222.292

max 0,30 euro/minuut (Opgelet: deze prijs geldt enkel indien je belt met een vast toestel en provider Proximus. In alle andere gevallen contacteer je het best je eigen provider voor concrete prijsinformatie.)


Gebruik van gegevens voor interne doeleinden

De gegevens worden gebruikt voor doeleinden waartoe de gebruiker de gegevens invoert: Om uit te wisselen met kandidaat-carpoolers of om gebruik te maken van diensten aangeboden door de beheerder.

De gegevens worden ook gebruikt om de gebruiker via een elektronische nieuwsbrief te informeren over zaken rond carpooling en duurzame mobiliteit.

Bij elke communicatie via e-mail geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.


Invoeren van gegevens van anderen

Persoonsgegevens kunnen mits toestemming via de school op schoolpool.be geplaatst worden. De school heeft dan de verantwoordelijkheid om de ouder toestemming te vragen en de juiste gegevens in te voeren en accuraat te houden. Hij licht de persoon in over de doelstellingen, en het recht op correctie en verwijderen van gegevens.


Doorgeven van gegevens aan derden

Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten, waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats.

De gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door contact op te nemen met Mpact.

Volgende gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden: e-mailadres, geboortedatum, telefoon, GSM, naam werkgever, andere informatie verkregen via de registratie.


Inzage en correctie van gegevens

De gebruiker kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.


Cookies

Bij internetbezoek plaatst Mpact cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van je computer worden geplaatst telkens als je naar een site van Mpact surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren en adverteerders te informeren.


Opmerkingen

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds contacteren op:

Mpact vzw

Theresianenstraat 7a/c
1000 Brussel

of

Koningin Maria Hendrikaplein 65B
9000 Gent
Tel: 070/222.292*

schoolpool@mpact.be

(*) Vanuit het buitenland : ++32 70 222.292

max. 0,30 euro/minuut (Opgelet: deze prijs geldt enkel indien je belt met een vast toestel en provider Proximus. In alle andere gevallen contacteer je het best je eigen provider voor concrete prijsinformatie.)

een dienst van Mpact